קרדיט CANVA

למעסיק אין אפשרות לפטר עובד בעת שהוא נמצא בחופשת מחלה. גם אם אותו מעסיק יחפש דרך להימנע מתשלום דמי מחלה, תשלום הודעה מראש או שניהם. בכתבה זו נדבר על חופשת מחלה, שימוש נכון בחופשת מחלה לטובת המעסיק, ופירוט החוק לגבי פיטורים בזמן מחלה. בנוסף, נתאר דרכי פעולה רצויות שהמעסיק יכול לקחת, ומה כדאי לדעת לגבי היתרונות והחסרונות היחסיים שלהן, ואפילו באילו מקרים מותר לפטר עובד גם כשהוא נמצא בחופשת מחלה.

אז מה היא בעצם חופשת מחלה ומה היא חשיבותה?

לכל עובד במדינת ישראל, אשר עובד במקום עבודה מסודר – זכויות סוציאליות על פי חוק עוד מהיום הראשון (וניתן גם להגיד, ישנן זכויות הנוגעות לו עוד טרם התחיל לעבוד במקום העבודה ואפילו אם לא התקבל, אך זה כבר נושא אחר). אחת הזכויות החשובות בהיבט הסוציאלי היא היכולת לצבור ימי מחלה. אלו מהווים מעין רשת ביטחון המאפשרת לעובדים לצאת לחופשת מחלה ועדיין לקבל תשלום.

כל עובד יכול לצבור מספר מוגבל של ימי מחלה. הרעיון הוא לצבור מספיק ימי מחלה על מנת לכסות מספיק היעדרות ממספר נתון של ימי עבודה.

אז איך בכל זאת ניתן לצבור חופשת מחלה לטובת העובד ומה מייחד את סוגה

עובד צובר ימי מחלה על בסיס הוותק הנזקף לזכותו. במקרים אחרים, עובד יצבור ימי מחלה על בסיס הסכמי עבודה סקטוריאליים או ענפיים. ניתן לצבור עד 1.5 ימי מחלה לחודש, כאשר התקרה עומדת על 90 ימי מחלה לעובד (לפחות בנסיבות המתוארות על פי חוק). המייחד את חופשת המחלה הוא אפשרות מימושה. שכן, לא ניתן לממשה למעט היעדרות הקשורה למצב בריאותי של עובד או אחד מבני המשפחה הגרעינית שלו. ברוב מקומות העבודה, ניתן לממן ימי מחלה רק כאשר עובד עוסק בהם בפועל.

אם עובד החליט להתפטר, או שמא, פוטר – אין לו אפשרות לקבל זיכוי על ימי מחלה שנותרו ואין באפשרותו לפדות ימים אלו. אלא אם כן מקום העבודה מאפשר זאת מכוח הסכמי עבודה. אם עובד לא פדה את ימי המחלה הרי שהם חוזרים למעסיק.

איך ניתן להשתמש נכון בחופשת מחלה וכיצד זה יכול לסייע למעסיק

נניח כי אדם קיבל ווירוס או מחלה והוא נשאר בבית על מנת להחלים – במקרה זה, הוא לא נמצא במקום העבודה, ועל פי כן לא מציב בפני אחרים את האפשרות להידבק. מסיבה זו ישנם מקומות עבודה אשר אכן מנחים עובדים לנצל את חופשת המחלה שלהם באם הם רוצים להישאר בבית ולהחלים.

ככל שעובד יישאר בבית כשהוא רוצה להחלים, כך סביר שמקדם ההדבקה לא יעלה. גם מקום העבודה נשכר מכך. העובד מקבל תשלום על היעדרות, המעסיק זוכה למגר את מקדם ההדבקה ולתמוך בבריאות כלל הנמצאים ומניעת גורמי סיכון. מסיבה זו, ניתן להגיד כי מימוש וניצול חופשה שכזו יכולה לתרום לעסק, לפחות בהשוואה לאפשרות להביא את העובד למשרד בכל מקרה גם כשעדיף שיישאר בבית לנוח.

 מה החוק אומר בנוגע לפיטורי עובד בזמן חופשת מחלה?

החוק אומר כי אין אפשרות לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה. מדובר בזכות בסיסית, שכדי להגן עליה עליו פשוט להחזיק באישורים רפואיים רלוונטיים. אם עובד ניצל את שלל ימי המחלה וטרם שב לעבודה יש אפשרות לפטרו.

במקרה זה יש לשקול את חיוניות העובד אל מול רצון המעסיק לוודא את שלמות מצבת העובדים במקום העבודה, או לפחות לאייש תפקיד מאוד ספציפי במקום. לשם בהירות, תאונת עבודה לא נחשבת כחופשת מחלה רגילה ועל כן למעסיק אפשרות לפטר עובד במקרה שכזה.

כיצד החוק מתייחס לאפשרויות פיטורין שונות:

 1. לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה: החוק אוסר על הודעת פיטורין בזמן שהעובד נמצא בחופשת מחלה.
 2. להשתמש בחופשת מחלה כהודעה מראש לעובד: החוק אוסר על כך. חישוב הימים הנכלל בהודעה מוקדמת לא קשור לחופשת מחלה.
 3. לפטר עובד כשהודעה מוקדמת נמסרה טרם יצא לחופשת מחלה: החוק מאשר כך, כי במקרה זה המעסיק החליט למסור הודעת פיטורין כשהעובד לא היה באותו רגע בחופשת מחלה.
 4. לפטר עובד עם תום חופשת המחלה: החוק מאשר אך מומלץ להתייעץ עם עורך דין על מנת לוודא את חוקיות הדבר גם מבחינת הפסיקה ופרטי החוק.
 5. לפטר עובד בהינתן פשיטת רגל או חדלות פעולה של מקום העבודה: החוק מאשר. מדובר במצב בו אכן ניתן לפטר עובד גם כשנמצא בחופשת מחלה.

כיצד המעסיק יכול לפעול?

על מנת לפטר עובד, על המעסיק לקיים הליך שימוע תקין. מעסיקים יכולים לקחת טווחי ביטחון על מנת לצמצם חשיפה לתביעה. יש למסור הודעה לפני שימוע לעובד בכתב ובאופן אישי, כאשר המעסיק דואג לקיים את השימוע בטווח זמן מספק לשם נקיטת פעולות (לרבות שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום זה).

אם ישנו ועד עובדים במקום העבודה, הוועד יקבל עדכון למטרת תיאום עמדות עם העובד ונקיטת אי אילו פעולות רלוונטית למניעת הפיטורין.

 ממה מומלץ למעסיק להימנע

עד כה תיארנו את הדרך הנכונה לסיים העסקת עובדים, בייחוד במקרים בהם יש להם וותק משמעותי במקום העבודה. יש לעשות זאת על פי חוקי העבודה, כלומר:

 1. החוק אוסר על מניעה מהעובד לנצל את ימי המחלה הצבורים לטובתו כאשר לעובד אישורים רלוונטיים לכך כדרך שימוש בהליכי פיטורין בזמן שנמצא בחופש מחלה.
 2. החוק אוסר על חישוב ימי המחלה כמו היו תקופה של הודעה מראש. תקופה זו אמורה להיות מחושבת בנפרד מימי מחלה.
 3. אין אפשרות להתנות את היעדרותו של עובד ממקום תעסוקה בעת חופשת מחלה עם שום תנאי אך כן ניתן לבקש הצגה של אישור רפואי רלוונטי.
 4. אין אפשרות לפטר עובד שנמצא בבידוד בתקופות קורונה.

 כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לסייע לעובד בהקשר זה

אם עובד קיבל הודעת פיטורין, או זימון לשימוע טרם פיטורין, יש באפשרותו לפנות לעורך דין דיני עבודה ולהיעזר בשירותיו. תפקידו של עורך הדין לבחון את המצב ולייצג את העובד מול המעסיק בשלל דרכים (ואם רוצים, גם אל מול הערכאה המשפטית):

 1. בחינה של הזימון לשימוע. על השימוע לכלול שלל פרטים כמו את מטרתו והסיבה עבורה נערך.
 2. בחינת מועד מסירת מכתב השימוע: יש לבדוק אם המכתב נמסר לעובד תוך שהוא נמצא בחופשת מחלה – כי אם כן, הרי שעליו להיערך לאחריה.
 3. בחינה של תום לב המעסיק (בהיבט המשפטי). לבדוק אם ניתן להסיק מהתנהלות המעסיק אם הוא פועל בתום לב ושיש בפיטורין מן התזמון המכוון.

לסיכומו של דבר,

אם מעסיק מעוניין לפטר עובד, יש ביכולתו לעשות את זה – אך עשוי להיות לזה מחיר. המחיר כמובן מצטמצם ואף נעלם כאשר מעסיק פועל מתוך תום לב ובהתאם למקובל בחוק. אם לא פעל מתוך לב פתוח, תבונה ומשחק על פי החוק – הרי שהוא עלול להעניק לעובד עילת סעד פיצויים.

אין לראות בכל התכנים שפורטו להלן כחלופה לייעוץ משפטי עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה – ניתן לראות בהם מידע כללי בלבד. המידע לא מהווה מידע משפטי מחייב ואין להישען עליו בשום צורה. אם רוצים לקבל ליווי משפטי אישי ומקצועי, ניתן לפנות למשרדנו.

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here